Stokholm Eğitim Müşavirliği

Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı

Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı

Millî Eğitim Bakanlığının bilimsel danışma organı olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak kalite, eşitlik ve etkinlik ilkeleri doğrultusunda millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak için görev alanı dâhilinde eğitimin her alan ve düzeyinde araştırma ve inceleme çalışmaları yapmaktadır.

Dil eğitiminde iyi uygulama; sınıf ortamında dil öğrenimi, öğretimi ve değerlendirme sürecinde karşılaşılan bir soruna çözüm sunan ve ilgili çözüm uygulandıktan sonra nesnel olarak ölçülebilir bir değişim yaratan, bilimsel zemine dayanan, etik ve katılımcılığı önemseyen özgün çalışmalar olarak tanımlanabilir. 

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Araştırmaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi kapsamında Türkçe ve dil eğitiminde çağı yakalayan, teknolojik gelişmelerden faydalanan, yeni fikirler üreten öğretmenler ve akademisyenlerimizin çalışmalarının duyurulması ve eğitim sistemimizdeki iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla ilki 16-18 Mayıs 2022'de "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Eylem Araştırması Konferansı", ikincisi ise Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara öğretimine yönelik olarak 2-4 Mayıs 2023'te "Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı" düzenlenmiştir. Bu konferanslarda iletişimsel dil etkinlikleri ve stratejileri (alımlama, üretim, etkileşim ve aracılık), dil eğitiminde materyal geliştirme ve değerlendirme, dil eğitiminde ölçme ve değerlendirme, dil eğitiminde dijital öğrenme ve teknolojiler, dil eğitiminde öğrenen özerkliği, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi temalarına yönelik iyi uygulama örnekleri öğretmenlerimiz tarafından sergilenmiştir.

Bu çalışmaların devamı olarak düşünülen 22-24 Mayıs 2024'te Ankara'da "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" düzenlenecektir. Onursal Başkanlığını Sayın Bakanımız Prof. Dr. Yusuf TEKİN, Başkanlığını ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ'nin yapacağı konferansın davetlileri arasında yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapan kurumlar, Bakanlığımızın ilgili birimleri, akademisyenler ve öğretmenler yer alacaktır.


KONFERANSIN TEMASI VE ALT TEMALARI 

TEMA

Türkçe ve Dil Eğitiminde Yenilikçi ve Keşfedici Yaklaşımlar 

 

Alt Temalar

Dil Eğitiminde; 

- Aktif Öğrenme Stratejileri 

- Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları 

- İçerik Temelli Öğretim Modelleri 

- Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları 

- Mesleki Yabancı Dil Öğretimi 

- Ölçme ve Değerlendirme 

- Yapay Zekâ Kullanımı 

 

Önemli Tarihler 

Konferans duyurusunun yapılması 

19 Ocak 2024 

Konferans internet sitesinin açılması 

30 Ocak 2024 

Başvuruların alınması 

19 Şubat-04 Mart 2024 

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 

19 Nisan 2024 

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi 

3 Mayıs 2024 

Konferansın gerçekleşmesi 

22-24 Mayıs 2024 

Sunulan çalışmaların bildiri kitabı hâline getirilmesi 

31 Temmuz 2024

 

 

Konferans Web Sayfası

 

 

Dag Hammarskjölds Vag 20, 115 27 P.O.Box24105 10451 Stockholm Sweden - 00 46 8 450 99 02

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.